Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend volgens afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, wordt u verzocht deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Wij houden ons het recht voor bij niet tijdige afzegging, de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Privacy en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt zonder toestemming van de betreffende nimmer met derden gedeeld.